Skip to content
Stockholms stad kvadrat kopiera

Stockholm Gastronomy Conference

Stockholm Capital of Gastronomy
Aula Magna, Stockholms universitet

Stockholm Gastronomy Conference anordnas av Måltidsakademien tillsammans med Gastronomiska Akademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, med Europeiska och Internationella Gastronomiska Akademier som partners. Konferensen är kopplad till utnämningen av Stockholm till European Capital of Gastronomy 2023, och även till det nationella projektet Sveriges Landskapsmåltider.

Läs mer här

Per-Olof Berg, konferensens ordförande: pob@sbs.su.se

Saga Manby, projektledare: saga@capitalofgastronomy.se