Skip to content

Måltiden som njutning och konstart 

Carl Jan Granqvist är tillsammans med Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien initiativtagare till Stockholm – European Capital of Gastronomy.
Som krögare, vinkännare och professor i måltidskonst har han stora ambitioner med det gastronomiska huvudstadsåret:

” Vi ska visa upp det svenska måltidsundret som bygger på hållbara råvaror och innovativa beredningsmetoder och vi ska lyfta den mångfald av gastronomiska måltidsupplevelser som Sveriges avlånga land bjuder på. Vi ska visa upp gastronomin som en konstart med njutning i fokus.”

Tillsammans med Karsten Thurfjell och Hans Wallensteen är Carl Jan Granqvist författare till boken Svensk gastronomi: en global succé. I april 2022  donerade han sitt livsverk Saxå Bruk till den nybildade stiftelsen Aptitum Akademi vars syfte är att sprida kunskap till yrkesverksamma inom besöksnäringen, forskarsamhället och allmänheten om nordisk och svensk gastronomi.

Kontakt med Carl Jan Granqvist: carl.jan@grappe.se

Carl Jan Granqvist